Montessori

 
Binnen Montessori Kind Centrum werken onderwijs en opvang intensief samen vanuit de pedagogiek van Maria Montessori. Als Integraal Kindcentrum werken wij aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot en met 13 jaar.
 
In de Montessori pedagogiek is zelfstandigheid een van de basisprincipes waar je naar toe werkt, een doel, waar alle opvoeding en onderwijs op gericht is. Zo is zelfredzaamheid, het zelf dingen kunnen doen, een voorwaarde. Oefeningen in zelfredzaamheid vormen een belangrijk onderdeel van de Montessori opvoeding en is dus ook een belangrijk onderdeel in ons dagprogramma.
 
De pedagogisch medewerkers stimuleren de zelfstandigheid door kinderen bijvoorbeeld zelf hun brood te laten smeren, zelf naar het toilet te gaan en zelf aan- en uit te kleden. Ook leren we de kinderen keuzes te maken. Denk aan het kiezen van je eigen broodbeleg, kiezen met welk speelgoed ze spelen en de keuze uit verschillende activiteiten.
Op de buitenschoolse opvang hebben de jongere kinderen uit de groep meer begeleiding nodig van de pedagogisch medewerker dan de oudere kinderen. De jongere kinderen helpen mee met tafel dekken, de oudere kinderen krijgen de opdracht om zelfstandig de tafel te dekken. Ook worden de jongere kinderen begeleid en geïnspireerd door de oudere kinderen.
 
Een aantal van onze pedagogische medewerkers zijn Montessori geschoold.