Tussen de middag kunnen de kinderen op school lunchen. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. De lunchpauze duurt 45 minuten. De leerkracht houdt 15 minuten toezicht. De andere 30 minuten wordt er toezicht gehouden door TSO medewerkers die daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgen. De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen 150 euro per kind per jaar. U ontvangt een factuur voor de TSO kosten.