kiezen van een basisschool

Er zijn verschillende soorten basisscholen. De keuze is groot. Om een beeld te krijgen wat het beste past bij uw kind, is het goed om vooraf verschillende scholen te bezoeken. Om te weten of onze school bij u en uw kind past raden wij u aan een informatie-ochtend te bezoeken. De data hiervan vindt u in onze online agenda. Op deze site kunt u alle basisscholen in Amsterdam bekijken en vergelijken: amsterdam.nl/schoolwijzer

Ons uitgangspunt is dat alle kinderen die op Zeeburgereiland (komen te) wonen, een plek krijgen op onze school. Toch is het zo dat wanneer u kind(eren) inschrijft op onze school, dat deze inschrijving altijd voorlopig is. De school zal eerst moeten controleren of het kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind.

Is uw kind nog geen 4 jaar?

Over het aanmelden van startende kleuters vindt u hier meer informatie.
Enkele weken voordat uw kind vier is zal de leerkracht van uw kind contact opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek worden ook de wenochtenden voor uw kind afgesproken, zodat uw kind voordat het écht naar school gaat alvast een kijkje kan nemen in de klas

Gaat uw kind al naar school?
Als u uw kind op onze school wilt aanmelden na de vierde verjaardag, hanteren wij de procedure zij- instroom. In principe worden kinderen alleen overgeplaatst direct na de zomervakantie, tenzij er sprake is van verhuizing.

Aanmelden kan door het onderstaande formulier in te vullen.
 
Zodra de voorlopige aanmelding bij ons bekend is, wordt de aanmeldingsprocedure gestart waarbij de geschiktheid van ons type onderwijs voor het kind wordt bekeken. Ook bekijken wij of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van het betreffende kind. De directeur of intern begeleider neemt eerst contact met u op, daarna met de school van herkomst. Vervolgens wordt gekeken of uw kind geplaatst kan worden.


(Voorlopige) aanmelding MKC Zeeburgereiland
Huisarts en medisch
Gegevens verzorger 1
Gegevens verzorger 2

(*) Deze velden zijn verplicht!