Leerplicht

De gemeente Amsterdam heeft het bureau leerplicht plus in het leven geroepen. Dit bureau heeft het beleid t.a.v. alles wat met leerplicht te maken heeft aangescherpt. Kijk op www.bureauleerplichtplus.nl voor meer informatie of bekijk onze folder.

Bijzonder verlof

Het uitgangspunt is dat leerlingen buiten de schoolvakanties niet van school mogen wegblijven. Er kunnen bijzondere redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. 
Bijzonder verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school.
U kunt het formulier hier downloaden.
Het ingevulde formulier levert u vervolgens in bij de directeur of de administratie. Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Vakantieverlof

Als u door uw werk in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunt, dan kunt vakantieverlof aanvragen. Vakantieverlof moet u altijd schriftelijk aanvragen. U kunt het formulier hier downloaden.
Het ingevulde formulier levert u vervolgens in bij de directeur of de administratie. Bij een aanvraag dient een werkgeversverklaring te worden overlegd. Bent u zelfstandige? Ook dan levert u een verklaring in waaruit blijkt dat u zelfstandige bent en u waarin u uitlegt waarom u in geen enkele schoolvakantie weg kunt.

Is er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag NIET nog eens een beroep op verlof worden gedaan.
 
Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:

 
Vrijstelling leerplicht

Wanneer uw kind lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kunt een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij schakelt een arts of psycholoog in om te beoordelen of uw kind vrijstelling krijgt.