De voorschool

 
De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool, zodat zij een goede start hebben, De voorschool is een kinderopvangvoorzieining waar kinderen tussen 2,5 en 4 jaar spelend leren.
 
Binnen het Montessori Kind Centrum is de voorschool geïntegreerd in de twee peutergroepen. Op deze groepen kunnen de kinderen van elkaar leren en krijgen zij de gelegenheid zich zo optimaal mogelijk op verschillende gebieden te ontwikkelen.
In het Montessori Kind Centrum wordt de voorschoolse educatie methode “Uk en Puk”  als leidraad gebruikt. “Uk en Puk” is onderdeel van het programma Ko-totaal en richt zich op de ontwikkeling van het kind, waarbij spel centraal staat. Door de combinatie van spelen en leren worden de peuters gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling en ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid.
In combinatie met montessori is er een divers activiteitenaanbod dat is gericht op bepaalde ontwikkelingsgebieden aan speciaal samengestelde groepjes kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het knutselen in ons atelier waarbij de fijne motoriek wordt ontwikkeld. 
 
Op het Montessori Kind Centrum is het afnemen van de voorschool alleen mogelijk wanneer uw kind een voorschoolindicatie heeft, en u voorschool afneemt in combinatie met kinderdagopvang.